Anmälan

6 March 13:30 - 16:30Göteborg

Hållbarhetsresan hjälper dig och din organisation att utveckla en hållbarhetskultur med utgångspunkt från era förutsättningar ·   

  • Hållbarhetsresan ger dig kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar.·   
  • Vi går igenom hur ni identifierar relevanta hållbarhetsmål samt förutsättningar och regelverk för att upprätta hållbarhetsredovisning·     
  •  Insatserna ger utrymme för lärande, reflektion och praktisk tillämpning

 Vad tar du med dig från Hållbarhetsresan?

  • Vad hållbarhet är och vilka områden som ryms i begreppet
  • Varför det är viktigt samt vilka argument och fördelar som finns
  • Hur man kan utveckla hållbarhetsarbetet med avseende på person och organisation
  • Din handlingsplan


Citat från deltagare på Hållbarhetsresan:

Det bästa med Hållbarhetsresan är:

Att jag nu kan vidta åtgärder mot reala mål i mitt arbete”

”Jag har fått insikter som jag (och jorden) kommer att ha nytta av”

”Information och diskussion om konkreta åtgärder och motiv”

”Mixen av att lyssna, prata och att få tänka”

Tidpunkter:

6 mars 2019, kl 13,30-16,30: Tillfälle 1 av 3; Vi går igenom olika definitioner av hållbar utveckling. Vi diskuterar beteendefrågor, värderingar och ledarskap som har betydelse för hållbarhet. Vi kartlägger våra personliga förutsättningar och klimatavtryck. 

13 mars 2019, kl 13,30-16,30: Tillfälle 2 av 3; Vi introducerar hållbarhetsmål, Agenda 2030 och hållbarhetsredovisning. Vi utvecklar diskussioner om beteenden, ledarskap och värderingar. Vi går igenom planetens gränser, förutsättningar för framtiden och vilka möjligheter och hinder som finns. Vi påbörjar en personlig handlingsplan för hållbar utveckling.

 20 mars 2019, kl 13,30-16,30; Tillfälle 3 av 3; Vi återkopplar till de personliga handlingsplanerna och relaterar dem till de organisationer vi finns i. Vi diskuterar fallgropar, möjligheter, betydelsen av ledarskap och framför allt det personliga ledarskapet. Avslutningsvis summerar vi seminarieserien i dialogform och tar avstamp mot den hållbara organisationen och ett hållbart liv.  

Seminarierna utgör en enhet varför vi rekommenderar att du deltar vid alla tre tillfällena för att få störst utbyte. 

Kurslokal och pris

Plats: Centrala Göteborg, adress meddelas vid anmälan.

Kostnaden för seminarieserien per person är:

  •       3000 kr inkl moms för privatpersoner
  •       3000 kr + moms för företag.

Obligatorisk föranmälan via knappen ovan.

Sista anmälningsdag: en vecka före kursstart

Seminarieledare:

Patrik Andersson organisationskonsult med inriktning på hållbarhet, värderingar och organisationskultur. Patrik är specialiserad på ledarskap och förändringsarbete Patrik arbetar med att öka medvetenhet och förändra/utveckla beteenden.

E-post: patrik@helhetskommunikation.se
Telefon: 073-5054233 

Anders Welin har arbetat med hållbarhetsfrågor på PwC, Sveriges största revisions- och konsultföretag, under många år. Arbetar nu med en bok som skall hjälpa läsaren att fatta mer hållbara beslut.

E-post: anders@anderswelin.se
Telefon: 072-2381212

Plats

Centrala Göteborg, adress meddelas vid anmälan

Anmälan

Organized by